top of page

Vi arbetar för småföretag och verksamheter som inte har egen IT-avdelning eller "In-house" kompetens. Vi supporterar din affärsidé med rutin, bredd och teknik som krävs för modern produktion och effektiv kommunikation.

Trygga IT-lösningar för en mer säker verksamhetsmiljö

Webb & molntjänster

Kompatibla system som är effektiva verktyg som finns tillgänliga via annan part på Internet. Att administrera och lagra information/data utanför egen dator-/ servermiljö är många gånger kostnads-effektivas och överblickbart.

Systemlösningar

Anpassningar till verksamheten och organisation. Med bred erfarenhet om olika och många likvärdiga system kan vi föreslå system som inte är "overhead" men ändå ger utrymme för att växa och vara mer "framtidssäkrad".

Mobilt & Support

Är funktioner som ofta tas för givet och att det är "inbyggt" i valet av hårdvara, program och tjänster som köps in eller används. Här bistår vi dig med effektiva val och trygg äkta support.

1. Design av IT-lösningar

2. Säkerhet & Support

3. Moln och drift

Vi hjälper dig att finna behovs -anpassande lösningar för just din verksamhet.

Det finns ett antal olika lösningar med ofta samma slutreusltat av IT-miljöer. Vissa lösningar har dock olika prioriteringar när det gäller funktion, andra med säkerheten och några med driftkostnader. Det kommer att vara en avvägning mot de affärskritiska behoven och tillgängligheten. Att föreslå en lösning genom att känna verksamhetens behov och hur lösningen skall kännas trygg för just dig som kund är vårt motto.

Din IT partner med delad vision.

Mobilt & Support är funktioner som ofta tas för givet och att det är "inbyggt" i valet av hårdvara, program och tjänster som köps in eller används. Vi informerar och beskriver de ev. dolda brister och tipsar om möjligheter till effektiva alternativ, rutiner och lösningar i miljön eller inför ett köp av hårdvara eller system. En trygg och effektiv systemlösnings.

 

Webb & Molntjänster är numera vanliga och mycket kompatibla system som är effektiva verktyg som finns tillgänliga via annan part på Internet. Att administrera och lagra information/data utanför egen dator-/servermiljö är många gånger effektivas och billigt. En fördel är backup och många gånger säkerheten. Enkelheten och flexibiliteten är många gånger bra och man slipper bygga upp egna system. Uppdateringar av innehåll kan vi hjälpa till med.

 

Systemlösningar är direkt anpassningar till verksamheten och organisation. Med bred erfarenhet om olika och många likvärdiga system kan vi föreslå system som inte är "overhead" men ändå ger utrymme för att växa och vara mer "framtidssäkrad". Allt ifrån Office-verktyg, databaser, CAD-lösningar, Webb med e-handel samt hårdvara och nätverk finns inom våra kompetenser. Även kvalitetsleverantörer inom respektive ämnesområde är för oss välkända och vi förtrogna med. Därmed inte alltid enda allternativet, då mycket bra koncept är idag open source.

bottom of page